Gruppen

Vi er en interesseorganisasjon for studenter som liker å samles til LAN. Vi er en interesseorganisasjon under Abakus, injeforeningen til datateknikk og kommunikasjonsteknologi. Medlemmene i gruppen er selv også studenter på enten data eller komtek, men andre studenter er velkomne til å delta på våre LAN selvom de ikke tilhører Abakus. 

Hvorfor "AbelLAN" spør du? Niels Henrik Abel var en norsk matematiker som bla. beviste at man ikke kan løse den generelle femtegradsligningen vha. elementære regneoperasjoner. Han har også gitt navn til Abelsgate i Trondheim, hvor vi samlet oss for å spille og programmere sammen frem til vi ble for mange til å få plass i leiligheten.