Bli Medlem

AbelLAN opererer med to typer medlemskap; støttemedlem og arrangerende medlem. Som støttemedlem er man med og arrangerer LAN, men har bla. ikke stemmerett på årsmøtet. For å bli arrangerende medlem kan man sende inn søknad. Søknader vil bli vurdert av de arrangerende medlemmene og de vurderer om man blir tatt opp. 

For å få støtte til drift av gruppen, er vi påkrevd å ha en symbolsk medlemsavgift på 50kr. Disse må man betale både som støttemedlem og som arrangerende medlem hvert medlemsår. Kontonummer for innbetaling av avgift får du ved å sende oss en epost på overstående adresse. Vi trenger også informasjon om medlemmene i gruppa. Derfor ber vi deg fylle ut skjemaet du finner her og sende denne informasjonen til oss på epost, eller gi skjemaet fysisk til et arrangerende medlem.